โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน PLC ด้วย GX Works3 รุ่นที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 30
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
26 ส.ค. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
27 ส.ค. 2566 16:30:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
21 ส.ค. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
27 ส.ค. 2566 17:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 14
หลักการและเหตุผล
-

วัตถุประสงค์
1. -

หัวข้อการอบรม
- พื้นฐานการใช้งาน PLC โครงสร้าง อินพุต เอาท์พุต
อุปกรณ์พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม PLC
ติดตั้งโปรแกรม GX WORK3
เชื่อมต่อโปรแกรม GX WORK3
การเขียนโปรแกรม Ladder คำสั่ง NO/NC/Output Coil
การเขียนโปรแกรม ladder คำสั่ง SET/RESET
การเขียนโปรแกรม ladder คำสั่ง Time/Counter
การใช้งาน PLC กับโปรแกรม factory IO

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ